Zorgsparen als oplossing AWBZ?

Het huidige financieringssysteem van de AWBZ komt steeds meer onder druk te staan. Volgens het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) betekent dit dat wanneer geen maatregelen worden genomen, de premie van de ouderenzorg in de AWBZ oploopt van 12,65 procent in 2013 tot 27 procent in 2060. Zorgsparen biedt uitkomst.

 

Het AG noemt de voorzienbare kostenstijging vergeleken met de pensioenproblematiek een grotere bedreiging voor het Nederlandse sociale stelsel. Om het niveau van ouderenzorg en het besteedbare inkomen op lange termijn op peil te houden, is een structurele stelselwijziging nodig om te kunnen anticiperen op de voorzienbare toename van de totale ouderenzorguitgaven.

Het AG stelt voor een zorgspaarsysteem te introduceren dat gebaseerd is op een verplicht en collectief kapitaalgedekt stelsel. De premie kan hierdoor dalen van 18 procent in 2013 tot minder dan 15 procent in 2060. Volgens het AG kan de introductie van een kapitaalgedekt stelsel een oplossingsrichting zijn om de financiering van ouderenzorg toekomstbestendig te maken.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Delen