ZWiC start slotoffensief

Zorgmedewerkers die met COVID-19 op de ic hebben gelegen en nabestaanden van zorgmedewerkers die zijn overleden aan de gevolgen van een corona-infectie kunnen nog tot het einde van 2022 een financiële bijdrage aanvragen bij ZWiC. Volgend jaar houdt de stichting op te bestaan.

Tekst: Martijn Reinink

In de eerste coronagolf in 2020 namen chirurgen Marijn Houwert en Sander Muijs het initiatief voor een steunfonds. Het plan: een eenmalige uitkering voor (nabestaanden van) zorgmedewerkers die tijdens hun werk COVID19 oplopen en op de ic belanden of komen te overlijden. Zodat zij, naast de zorgen en het verdriet, niet ook nog met financiële problemen worden geconfronteerd.

Met hulp van allerlei partijen stampten zij in no-time een stichting uit de grond: Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). De donaties stroomden binnen en werden door het ministerie van VWS zelfs verdubbeld. “Wat we toen in korte tijd met vereende krachten voor elkaar hebben gekregen, is ongekend”, blikt ZWiC-bestuurslid en VvAA-voorzitter (a.i)Willem Veerman terug. “Lean en mean, dat was het uitgangspunt. Bij de oprichting, maar ook in de werkwijze: binnen zes weken wordt een aanvraag behandeld en bij een toekenning staat het geld direct op de rekening.”

Alle (nabestaanden van) zorgmedewerkers met de handen aan én voor het bed – dus ook baliemedewerkers, laboranten, schoonmakers – kunnen een bijdrage aanvragen na een ic-opname (30.000 euro) of overlijden (50.000 euro). Op dit moment – half mei – heeft ZWiC 21 uitkeringen gedaan aan nabestaanden en 116 bijdragen toegekend aan zorgmedewerkers die op de ic hebben gelegen als gevolg van een COVID-infectie. Maar er komen nog meer (nabestaanden van) zorgmedewerkers in aanmerking voor een uitkering. Enkele tientallen, valt op te maken uit RIVM-rapportages, maar zij hebben de weg naar ZWiC nog niet gevonden. 

Noodverband 

De stichting stelt alles in het werk om deze groep te bereiken. Vóór het einde van 2022, want volgend jaar wordt de stichting opgeheven. “ZWiC was een noodverband voor een acuut probleem. De pandemie is in een andere, beter beheersbare fase terechtgekomen en daarmee zit onze taak erop.”

De kans dat er na 31 december geld overblijft, is reëel. Half mei zit er nog ruim 4 miljoen euro in het fonds. Het bestuur van ZWiC krijgt steeds vaker de vraag of zorgmedewerkers met long-COVID hier aanspraak op zouden kunnen maken, maar dat gaat niet, legt Veerman uit. “Als kleine particuliere stichting kunnen we dat niet aan. Dit is een zaak voor de overheid. Als er geld overblijft, dan gaan we op zoek naar een passende bestemming. Maar eerst willen we nog zoveel mogelijk mensen bereiken die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van ZWiC.” 

Delen