KNMG wil snelle melding calamiteit

Patiënten moeten het zo snel mogelijk weten als de patiëntveiligheid in gevaar is. Zorgverleners moeten calamiteiten snel melden aan de betrokken patiënt. Ook is het cruciaal dat de IGZ scherper toezicht gaat houden. Eventuele maatregelen worden dan ook eerder openbaar. Dit alles is noodzakelijk voor een verantwoorde betrouwbare zorgverlening. Dat is de reactie van de KNMG op de gelekte IGZ lijst.  

Publicatie van de lijst met meldingen van calamiteiten die RTL in handen heeft gekregen, zou ernstig inbreuk maken op privacy van betrokkenen en geen zinvolle bijdrage leveren aan patiëntveiligheid. Artsenfederatie KNMG verwacht dan ook dat RTL geen oneigenlijk gebruik zal maken van deze gegevens.

Het is cruciaal dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), mede op aangeven van de politiek, meldingen sneller onderzoekt en zo eerder maatregelen kan nemen. Daardoor worden maatregelen dan ook eerder openbaar. De inspectie is al bezig met een beleidsomslag en dit juicht de KNMG toe. Het is belangrijk dat de inspectie ook instrumenten krijgt om eerder in te grijpen. Zoals de bevoegdheid om een zorgverlener op non-actief te stellen als de patiëntveiligheid ernstig in het geding is.

De NPCF heeft voorgesteld om meldingen bij de inspectie voortaan op korte termijn met een commentaar van de instelling te publiceren. De KNMG vindt dat dit patiënten onvoldoende helpt om keuzes in de zorg te maken. Want bij een melding gaat het om onvrede of een vermoeden van een misser. Dan is nog onvoldoende duidelijk wat de ernst van de zaak is. Het is juist de taak van de IGZ om dat eerst goed te onderzoeken. Lopende het onderzoek kan het publiceren van een melding tot onnodige onrust bij patiënten en onterechte beschadiging van artsen en instellingen leiden.

De KNMG is voorstander van open communicatie over incidenten, fouten en calamiteiten. Zorgverleners moeten deze melden aan patiënten. Dit bevordert veilige zorg en het (herstel van) vertrouwen tussen arts en patiënt. Tegelijk moeten artsen en ziekenhuizen die calamiteiten aan de IGZ melden, erop kunnen vertrouwen dat deze meldingen worden benut om de zorg te verbeteren. Niet om iemand vroegtijdig aan de schandpaal te nagelen zonder dat duidelijk is wat er precies is gebeurd.

Delen