75% zorg niet evidence based?

Op Radio 1 ging Wim Verest, secretaris van de stuurgroep CAM-artsen, op 28 augustus in discussie met Lukas Stalpers, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Verest beweert in deze discussie dat in de reguliere geneeskunde “zo ongeveer driekwart van alle behandelingen niet bewezen” is. En even later zegt hij: “Driekwart van de behandelingen die gewone huisartsen geven zijn niet evidence based, niet wetenschappelijk bewezen”. NRC-next checkte op deze uitspraak klopte.

De alternatieve geneeskunde wordt per 1 januari ruim eenvijfde duurder. De Tweede Kamer heeft besloten dat alternatieve geneeswijzen onder het luxe btw-tarief vallen. Tegen die maatregel is de vereniging van CAM-artsen – artsen die naast reguliere ook alternatieve geneeswijzen aanbieden aan patiënten – een petitie begonnen.

Lees verder bij nrcnext.nl.

Delen