77% huisartsen voor eigen bijdrage

Ruim driekwart van de huisartsen is voorstander van een eigen bijdrage van patiënten die gebruik maken van de huisartsenpost. Dat schrijft artsenblad Medisch Contact op zijn website naar aanleiding van een enquête van HuisartsVandaag en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.  Het blijkt dat van de 1022 ondervraagde huisartsen er 77 procent voorstander is van een eigen bijdrage. Twee jaar geleden was dat nog 65 procent van de huisartsen.

Van de voorstanders van een eigen bijdrage wil 81 procent een eigen bijdrage tussen de 10 en 25 euro per consult. De helft van de huisartsen die voor een eigen bijdrage zijn, denkt dat door de maatregel er aanzienlijk minder patiënten gebruik zullen maken van de huisartsenposten. “Hoewel ANW-zorg bedoeld is voor acute gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot het reguliere spreekuur van de eigen huisarts, blijkt het op de huisartsenposten in ongeveer 80 procent van de gevallen te gaan om hulpvragen die niet spoedeisend zijn”, schrijven de auteurs van de enquête in Medisch Contact. “Deze ‘verplaatste dagzorg’ betekent voor huisartsen-praktijkhouders op de huisartsenpost een toenemende werklast en een hogere dienstfrequentie.”

Delen