Agenda 92ste ALV Vereniging VvAA

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging VvAA vindt plaats op dinsdag 17 februari om 18.30 uur, op het kantoor van VvAA, Orteliuslaan 750 te Utrecht. Dit is een extra ingelaste vergadering in verband met een voorgestelde benoeming (agendapunt 4).

 

 

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de 91ste Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2014

4. Samenstelling bestuur
Het bestuur stelt voor om Erica Bakkum te benoemen als bestuurslid. Mevrouw Bakkum is werkzaam als gynaecoloog bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis met expertisegebied; minimaal invasieve gynaecologie. Zij bekleedt diverse nevenfuncties waaronder het voorzitterschap van de business unit Gynaecologie/Verloskunde bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Ook is zij lid van de raad van toezicht van het Westfries Gasthuis en voorzitter van de raad van toezicht van Sailwise. Zij is 51 jaar, getrouwd en heeft twee dochters.

5. Rondvraag

6. Sluiting

Aanmelden
Als VvAA lid bent u van harte welkom om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. U kunt zich aanmelden via een mail aan vanessa.vanden.berg@vvaa.nl

 

Delen