Agenda 94ste ALV Vereniging VvAA

 

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 22 juni om 10.30 uur in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht, voorafgaand aan het VvAA Congres ‘Zelf aan het Roer’.

 

 

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de 93ste Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 juni 2015

4. Jaarverslag 2015
– verslag van het bestuur door de secretaris
– financieel verslag vande penningmeester
– toelichting op de begroting voor 2016

Het financieel overzicht over 2015 en de begroting 2016 staan op de website van VvAA.

5. Vaststelling van de jaarrekening 2015

6. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid over 2015

7. Verenigingsbeleid 2016

8. Samenstelling bestuur
Arjan van Nistelrooij neemt na tien jaar afscheid als bestuurslid van Vereniging VvAA. Alexander Tolmeijer neemt afscheid aan het einde van zijn eerste termijn. Alexander Tolmeijer was naast bestuurslid ook penningmeester.

Het bestuur draagt de volgende nieuwe bestuursleden ter benoeming voor om te voorzien in de ontstane vacatures: Miriam Stoks als bestuurslid. Miriam Stoks is apotheker en mede-eigenaar van een maatschap met meerdere apotheken in gezondheidscentra in en nabij Nijmegen. Daarnaast is zij via diverse bestuurlijke functies actief betrokken bij lokale en regionale samenwerkingsvormen in en tussen de eerste en tweedelijnszorg. Miriam Stoks is 44 jaar en woont in Nijmegen.

Tijmen Hiep als bestuurslid en penningmeester. Tijmen Hiep is praktiserend tandarts en tevens Master of Laws (LLM). Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring en vervult tot 23 juni 2016 de functie van penningmeester in het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Tijmen Hiep is 33 jaar en woont in Amsterdam.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Aanmelden
Het bestuur van Vereniging VvAA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. U kunt zich aanmelden via vvaa.nl/voor-leden of door te mailen naar vanessa.vanden.berg@vvaa.nl.

Delen