‘Alles draait om kwaliteit’

Fysiotherapeut Marije de Leur werkt mee aan het VvAA Congres ‘Zelf aan het Roer’ op 22 juni in Utrecht. De beweging om de zeggenschap over de kwaliteit van zorg terug te krijgen, wil zij binnen de fysiotherapie naar een hoger plan tillen.

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: Bart van Aggele

 

Marije de Leur (39), fysiotherapeut, bestuurslid van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en tot voor kort bestuurslid van het Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland, heeft een passie voor kwaliteit. De Leur: “In mijn ogen is kwaliteit het enige waar het om draait in de zorg; de beste zorg voor de patiënt, van het hoogste niveau. Ik zie kwaliteit ook als (enige) manier om de uitkomst van zorg inzichtelijk te maken.

Marije de Leur is de eerste ‘roerganger’ die als fysiotherapeut het stokje overneemt van de huisartsen van ‘Het Roer Moet Om’. Graag gaat zij met haar collega-fysiotherapeuten de eerste uitkomsten van de werkgroep ‘Kwaliteit’ bekijken en de inzichten gebruiken voor het verbeteren van het beleid rondom het onderwerp ‘kwaliteit’ voor de achterban. Bent u geïnspireerd om mee te werken en wilt u ‘Zelf aan het Roer’ komen? Kom dan naar het VvAA Congres op woensdag 22 juni in DeFabrique in Maarssen. Meld u aan op vvaa.nl/congres2016

Marije de Leur is de eerste ‘roerganger’ die als fysiotherapeut het stokje overneemt van de huisartsen van ‘Het Roer Moet Om’. Graag gaat zij met haar collega-fysiotherapeuten de eerste uitkomsten van de werkgroep ‘Kwaliteit’ bekijken en de inzichten gebruiken voor het verbeteren van het beleid rondom het onderwerp ‘kwaliteit’ voor de achterban.
Bent u geïnspireerd om mee te werken en wilt u ‘Zelf aan het Roer’ komen? Kom dan naar het VvAA Congres op woensdag 22 juni in DeFabrique in Maarssen. Meld u aan op vvaa.nl/congres2016

Ik ben blij dat we in de fysiotherapie momenteel zo’n groot aantal hoogleraren en promovendi hebben, mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Maar minstens zo belangrijk is dat de fysiotherapeut weet wat hij met een gevalideerd meetinstrument of een bepaalde therapie aan moet. De meest passende behandeling bieden bij de zorgvraag van de patiënt, is kwaliteit leveren. Ook als dat betekent dat een patiënt bij jou niet op zijn plek is.

Nadat de fysiotherapie de afgelopen tien jaar steeds meer verstrikt is geraakt in procesmatige zaken binnen de prak-tijkvoering, moet echt het roer om. Ik denk dat we met het Keurmerk een systematiek hebben neergezet die kwaliteit inzichtelijk maakt. Het waarborgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Alle fysiotherapeuten en praktijken hebben hun eigen portfolio met een dashboard waarin zij inzicht hebben in hun eigen data en die van de benchmark. Van hieruit kunnen we uitkomstindicatoren ontwikkelen en verbeteren. Het is mooi om te merken dat dit heel goed werkt in tripartiet met patiënt en zorgverzekeraars. We hebben per slot van rekening allemaal hetzelfde belang. Er wordt met veel respect samengewerkt. Overigens zijn er natuurlijk veel meer partijen op een goede manier bezig met de kwaliteit van zorg.

Persoonsgerichte zorg wordt enorm belangrijk. Fysiotherapeuten zijn daar echt goed in. De kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg in Nederland is hoog, maar inzicht in de kwaliteit en uitkomst van zorg staat nog in de kinderschoenen.

Als roerganger droom ik ervan dat je over twee à drie jaar van elke fysiotherapeut weet hoe hij gewaardeerd wordt en wat de uitkomst van zorg is op zijn aandachtsgebied(en). Zou dit niet voor alle zorg moeten gelden?”

Zelfaanhetroer

Delen