AOW-leeftijd omhoog

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2023, is inzicht in de situatie na pensionering van belang. 

De AOW-leeftijd gaat in de jaren 2013, 2014 en 2015 steeds met één maand omhoog. In de jaren 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd met twee maanden en in 2019 nog eens met drie maanden. Hierdoor komt de AOW-leeftijd in 2019 uit op 66 jaar. In de vier jaren hierna komen er jaarlijks weer drie maanden bij, waardoor de AOW in 2023 pas op 67-jarige leeftijd ingaat.

Volgens Elma van Vulpen, adviseur bij VvAA Financiële Planning, raakt op korte termijn de verhoging van de AOW vooral mensen die de komende jaren met vroegpensioen gaan direct in de portemonnee. “Zij moeten immers de periode tussen de AOW-ingangsdatum en de datum waarop hun vroegpensioen eindigt, zien te overbruggen. Hoe verder weg de pensioendatum ligt, des te meer tijd er is om in te spelen op de wijzigingen en indien nodig tijdig maatregelen te treffen. Inzicht in de situatie na pensionering is daarom van essentieel belang.”

Delen