AP: Aantasting Beroepsgeheim

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaren tegen het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. 

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Dit blijkt uit het wetgevingsadvies dat de AP aan de minister van VWS heeft uitgebracht. De AP vindt het een risico dat zorgaanbieders in de praktijk gedwongen worden hun beroepsgeheim te doorbreken (zie autoriteitpersoonsgegevens.nl). Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verplicht in bepaalde situaties de gegevens van patiënten elektronisch uit te wisselen. Deze situaties worden later vastgesteld in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s).

Dwangpositie 

De AP vreest – als in detail is vastgelegd welke gegevens de zorgverlener elektronisch moet uitwisselen – dat de zorgverlener in een feitelijke dwangpositie komt die het medisch beroepsgeheim kan aantasten. In de praktijk zijn er dan twee opties: alle voorgeschreven gegevens elektronisch uitwisselen of, als dit naar het oordeel van de zorgverlener te veel gegevens zijn, helemaal geen gegevens uitwisselen. Beide opties zijn ongewenst volgens de AP. De AP adviseert de minister daarom dit risico te benoemen in de toelichting bij het Wetsvoorstel en verder aan te geven met welke maatregelen het risico kan worden voorkomen.

LHV: betere invulling wetsvoorstel 

De LHV onderschrijft het doel van het wetsvoorstel maar is ook kritisch. In een reactie aan de Tweede Kamer heeft de LHV laten weten dat de invulling beter moet, wil het leiden tot een betere gegevensuitwisseling tussen huisartsen en andere zorgverleners. Ook vreest de LHV dat het wetsvoorstel leidt tot meer bureaucratie. Het huidige wetsvoorstel gaat volgens de LHV een volledige interoperabiliteit – als het gaat om elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners – niet garanderen (lhv.nl).

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen