Autoverzekering ouderen omhoog?

Een derde van de autoverzekeraars verhoogt in 2013 onaangekondigd de premies voor ouderen. Daarnaast weigert bijna de helft van de verzekeraars senioren als nieuwe klanten op basis van hun leeftijd. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. VvAA kent geen leeftijdsgebonden tarieven.

 

Verzekeringsmaatschappijen communiceren niet of nauwelijks over de premieverhoging voor ouderen en bemoeilijken het 60-plussers zelfs om in te schatten of overstappen naar een andere autoverzekeraar zinvol is.

De Consumentenbond wil dat autoverzekeraars stoppen met dergelijke leeftijdgebonden premieverhogingen voor ouderen. Het onderzoek van de bond laat zien dat de premies sterk uiteenlopen: bij sommige verzekeraars daalt de premie voor een 60-jarige eerst om daarna weer te stijgen, bij andere blijft de premie tot op hoge leeftijd gelijk en bij weer andere loopt de premie na de 60ste verjaardag gestaag op. Negatieve uitschieter is Avéro Achmea: hier loopt de premie voor een 55-jarige van Ä 592,50 per jaar op naar Ä 1121,40 per jaar als deze persoon de 85-jarige leeftijd bereikt. Dit is een premieopslag
van 89 procent. Bij Polisdirect.nl zijn nieuwe verzekerden van 65 jaar en ouder niet eens welkom.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de premieverhoging voor verzekerden vaak als een verrassing komt: in de polisvoorwaarden worden leeftijdsgebonden premieverhogingen niet vermeld. Verzekerden worden pas over de nieuwe kosten geïnformeerd via een brief bij het nieuwe polisblad en zijn dan niet meer in de gelegenheid de polis aan te passen. Wie de premies wil vergelijken, kan terecht op de autoverzekeringenvergelijker van de Consumentenbond. Deze toont de premie bij verschillende leeftijden. De Consumentenbond vraagt ouderen hun ervaringen met premies voor autoverzekeringen te melden via het meldpunt Autoverzekeringen en leeftijd, te vinden op www.consumentenbond.nl.

Ebbo van Gelderen, directeur Schade bij VvAA, benadrukt dat VvAA geen leeftijdsgebonden tarieven kent: “Is een klant eenmaal met zijn auto bij ons verzekerd, dan heeft de leeftijd van de bestuurder geen invloed op zijn of haar premie. Ook beëindigen wij geen autoverzekering als de klant een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Nieuwe verzekeringsaanvragen voor bestuurders van 70 jaar en ouder bekijken we van geval tot geval.” Voor een berekening van de autopremie die VvAA rekent, kijkt u op www.vvaa.nl/autoverzekering.

Delen