Bed and breakfast aan huis

Huiseigenaren die via een bed and breakfast aan huis een extra zakcentje willen verdienen, hebben te maken met specifieke fiscale (deels ook aantrekkelijke) regels.

 

 

 

Een B&B aan huis kan voor een interessante bijverdienste zorgen, want de op- brengsten uit B&B zijn belast tegen het lage btw-tarief van 6 procent. Vanwege de Kleine Ondernemersregeling hoeft geen btw te worden afgedragen aan de fiscus als de btw per kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 1345,-. Dat is het geval bij een jaaromzet inclusief btw van minder dan € 23.761,- (6/106 x € 23.761,- = € 1345,-).

Is toepassing van deze regeling te verwachten, dan kan ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Voor de inkomstenbelasting zijn de voordelen (opbrengsten minus de kosten) belast, normaal gesproken als ondernemingswinst. Dan is de MKB-winstvrijstelling van 12 procent van toepassing. Een boekhouding is verplicht. In een aantal situaties bestaat geen recht op aftrek van (een evenredig aandeel in) de lasten, zoals de energiekosten. Dat is afhankelijk van de vraag of de woning – c.q. het B&B–deel – is aangemerkt als ondernemingsvermogen, en of de B&B een voldoende zelfstandig onderdeel van de woning uitmaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VvAA ledenservice via 030 247 47 89.

Delen