Benoeming ledenraadkandidaten in ALV

Op dinsdag 14 maart 2023 is een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vereniging VvAA: een vervolg op de besluitvorming in 2022 voor het instellen van een ledenraad.

Op de oproep van VvAA aan leden om zich aan te melden voor de ledenraad, kwamen voldoende aanmeldingen binnen die een afspiegeling vormen van de beroepen en de verschillende carrièrefases in het ledenbestand van VvAA. Dit maakt het mogelijk een ledenraad samen te stellen.

De kiescommissie voert komende tijd gesprekken met de potentiële kandidaten en stelt vervolgens een kieslijst op. Per vacature wordt één lid voorgedragen. De kieslijst met de voordracht van de ledenraad wordt ter beschikking gesteld aan de ALV. De ALV benoemt de kandidaten voor de verschillende vacatures.

VvAA-leden zijn van harte welkom deze ALV bij te wonen.

Delen