Bescherming tegen negatieve erfenis

In de huidige economie nemen de waarden van huizen af, terwijl veel mensen deze maximaal en aflossingsvrij hebben gefinancierd. Het komt dan ook steeds vaker voor dat een nalatenschap negatief is, de schulden zijn dan groter dan de gezamenlijke waarde van de bezittingen. Dit jaar alleen al wordt een stijging verwacht van 13 procent ten opzichte van 2011.

 

Wanneer u wilt weten of uw nalatenschap positief of negatief zal zijn, adviseren wij u uw financiële situatie voor de langere termijn te laten doorlichten. Eventueel kunt u tegelijkertijd de werking van uw huwelijksvoorwaarden en testament laten beoordelen. Mogelijk dat u met een paar aanpassingen ook erfbelasting kunt besparen voor uw erfgenamen.

Tips

U kunt voorkomen dat u als erfgenaam blijft zitten met de schulden van de erflater. Dit doet u door de volgende handelingen:

  • Geen daden verrichten of gedragingen doen waardoor u de nalatenschap “ondubbelzinnig en zonder voorbehoud” aanvaard. Dit heet “zuiver” aanvaarden. In de praktijk gebeurt het vaak dat erfgenamen door hun gedrag een erfenis onbewust zuiver aanvaarden. Bijvoorbeeld door rekeningen te betalen of spullen van de overledene weg te gooien of alvast onder de kinderen te verdelen. Dan is er helaas geen weg meer terug. Als dan later blijkt dat de schulden groter zijn dan de gezamenlijke waarde van de bezittingen, moeten deze erfgenamen uit hun eigen portemonnee bijbetalen.
  • Bij de notaris vragen om een boedelbeschrijving. Dit noemt men beneficiair aanvaarden. Pas nadat de beneficiare aanvaarding formeel is, kunnen mogelijke daden van gewoon onderhoud en behoud van goederen worden verricht.

 

Delen