Bestuursleden gezocht

Het bestuur van Vereniging VvAA bestaat uit acht zorgprofessionals die de brede achterban van VvAA-leden vertegenwoordigen. Van oudsher ondersteunt VvAA zorgprofessionals bij de uitoefening van hun belangrijke maatschappelijke taak. Op de agenda staan beroepsgroepoverstijgende onderwerpen die de leden bij de uitoefening van hun beroep raken. Hierbij richt VvAA zich onder meer op de actuele (zorg)thema’s interdisciplinaire samenwerking, bezield werken en het versterken van het maatschappelijke vertrouwen in zorgprofessionals.

Vereniging VvAA is op zoek naar twee bestuursleden:

Bestuurslid apotheker

Bestuurslid tandarts

Wat vragen wij van u?
Het aankomend bestuurslid is in het dagelijks leven, bij voorkeur, werkzaam als apotheker c.q. tandarts. Daarnaast is bestuurlijke- en managementervaring gewenst. Kennis van verhoudingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg en bekendheid met het functioneren van beroepsorganisaties zijn van grote waarde. Affiniteit met verenigingen, verenigingsstructuren en collegiaal besturen zijn een pre. Voor een goede invulling van de functie is een actief en relevant netwerk in de zorg onmisbaar.

Bestuurstermijn
De bestuurstermijn is drie jaar, met de mogelijkheid om deze tweemaal met drie jaar te verlengen.

Tijdsbesteding/vergoeding
De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld een halve dag per week, waarbij in ieder geval eens per maand een bestuursvergadering plaatsvindt (dinsdagmiddag/avond). De overige tijd wordt flexibel ingezet. Bestuursleden ontvangen een passende vergoeding.
Een uitgebreid profiel van deze vacature kunt u opvragen via: bestuur@vvaa.nl
Ook jonge kandidaten worden van harte uitgenodigd te reageren.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over deze functie? Neemt u dan contact op met Harm Haverkamp, secretaris Vereniging VvAA (030 247 42 20, harm.haverkamp@vvaa.nl).

Wij zien uw sollicitatie met cv graag uiterlijk 31 december 2015 tegemoet via: bestuur@vvaa.nl

 

 

Delen