Bijdrage voor openbare kunst

Wie een openbaar toegankelijk kunstproject wil realiseren, kan een beroep doen op het Mondriaan Fonds. Met de Bijdrage Opdrachtgeverschap draagt het fonds tot maximaal 50 procent van de projectkosten bij.

Tekst: Martijn Reinink

 

Een gigantische fotowand met uitvergrote korstmossen verbindt het bestaande Rijnstate ziekenhuis met de nieuwbouw. Samen met een rotsige woestijntuin buiten vormt de wand het landschap Holodeck, naar een kamer uit de sciencefictionserie Star Trek. Het is werk van kunstenaar Erik Odijk. Op de Spoedeisende Hulp in het AMC is sinds vorig jaar de animatie Pulse te zien; een langzaam veranderende omgeving op een videowand van 27 bij 3 meter. Ontworpen door kunstenaar Jacco Olivier.

Het zijn voorbeelden van openbare kunstprojecten die tot stand zijn gekomen dankzij de Bijdrage Opdrachtgeverschap van het Mondriaan Fonds. Dit publieke fonds biedt deze regeling sinds 2013 aan om de productie van ‘relevante artistiek-inhoudelijke projecten’ te stimuleren die in samenwerking met een opdrachtgever worden gerealiseerd.

Klik op de afbeelding voor meer foto’s

Niet alleen grote instellingen als ziekenhuizen, maar ook gezondheidscentra, praktijken en particulieren kunnen een Bijdrage Opdrachtgeverschap aanvragen, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het werk publiek zichtbaar zijn, moet er een professionele kunstenaar bij betrokken zijn en moet de kunstenaar een reëel honorarium krijgen.

Aanvaardbare verhouding

Een adviescommissie van het Mondriaan Fonds beoordeelt de aanvragen. Op basis van het advies besluit het fonds welke projecten een Bijdrage Opdrachtgeverschap krijgen, tot een maximum van 50 procent van de projectkosten. De bijdrage staat altijd in een ‘aanvaardbare verhouding’ tot de financiële bijdrage van de opdrachtgever. De basis moet zijn dat iemand zelf wil investeren in kunst.

De kunst hoeft niet per se tastbaar te zijn en een blijvend karakter te hebben. Zo heeft het VUmc een bijdrage ontvangen voor een langlopendproject met kunstenaar Lina Issa. Samen hebben zij bekeken hoe ze de culturele gevoeligheid en empathie van geneeskundestudenten en docenten kunnen bevorderen. Dat heeft geresulteerd in een film, die ook door andere ziekenhuizen wordt opgepikt. Een ander, recent voorbeeld is Cure Park, een manifestatie in het Amsterdamse Bos afgelopen zomer over zorg, ziekte en gezondheid en de rol van kunst daarin.

Voor meer informatie: mondriaanfonds.nl/opdrachtgeverschap.

Delen