Boetes en waarschuwingen voor geneesmiddelenreclame

De afgelopen jaren heeft de IGJ vijftien keer een boete of waarschuwing opgelegd voor geneesmiddelenreclame.

In de periode 2013 t/m 2019 onderzocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) veertien marketingcampagnes van twaalf farmaceutische bedrijven. In totaal stelde de Inspectie daarbij vijftien overtredingen van de Geneesmiddelenwet (Gmw) vast, waarvoor een boete of waarschuwing is opgelegd, verdeeld over zes farmaceutische bedrijven, drie communicatiebureaus en één mediapartij. Bij zes overtredingen constateerde men ‘aanprijzende elementen in persberichten en publicaties bestemd voor publiek’. In vijf gevallen voldeed een persbericht of publicatie gericht op artsen niet aan de reclamevereisten en bij vier overtredingen was sprake van verboden gunstbetoon. Bij in totaal 35 ‘gedragingen die een risico op ongewenste beïnvloeding van voorschrijfgedrag in zich droegen’, kregen bedrijven ‘adviezen’ voor de toekomst. In 24 van deze 35 gevallen had dit betrekking op uitingen richting artsen.

In een factsheet geeft de IGJ aan zich de komende tijd niet alleen op farmaceutische bedrijven, patiëntenorganisaties en mediapartijen te richten, maar ook op artsen, ‘want de gunstbetoonregels zijn wederkerig:

wat een farmaceut niet mag geven, mag een arts niet aannemen’. Bij overtreding van de reclameregels voor geneesmiddelen en het verbod op gunstbetoon kunnen boetes die de IGJ uitdeelt, oplopen tot een maximum van € 150.000 per overtreden wetsartikel. 

De bepalingen voor reclame voor geneesmiddelen staan in de artikelen 84 tot en met 93 van de Geneesmiddelenwet (Gnw). De bepalingen voor gunstbetoon staan in artikel 94 van de Gnw en in de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018. Beide zijn te raadplegen via overheid.nl

Delen