Bouwen aan ultiem businessmodel

Het boek Briljante businessmodellen in de zorg geeft praktische handvatten om een succesvol businessmodel te ontwerpen. Centraal staan vier ontwikkelingsfasen.

Tekst: Roel Notten

 

 

Ondernemers zorgen voor de broodnodige innovatie, maar hoe ontwikkel je nu het juiste businessmodel? Speciaal voor startende ondernemers schreven Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed en Jennifer op ’t Hoog Briljante businessmodellen in de zorg, dat een scherpe analyse van succesvolle ondernemers in de zorg combineert met een praktisch plan van aanpak om een eigen businessmodel te ontwerpen. Kemperman en Op ’t Hoog werken beiden bij Achmea.

Briljante businessmodellen doorlopen vier verschillende fasen, zo stellen de auteurs. In de eerste fase ontwikkelt de ondernemer zijn visie, die voortvloeit uit een interne drijfveer om iets nieuws te willen bieden. Een behoefte in de markt – ‘u vraagt, wij draaien’ – mag volgens de auteurs nooit leidend zijn. Ondernemers moeten juist revolutionaire en gepassioneerde doelen stellen. Een voorbeeld hiervan is dat ‘de zorg fundamenteel anders moet’ of dat ‘een aandoening de wereld uit moet’. Alles vanuit een diepe authentieke drive en compassie dat het anders en beter moet; om mensen beter te willen maken.

In de tweede fase van het business-model gaat de ondernemer van woorden naar daden. De klantgroep en bijbehorende behoefte dienen scherp te worden afgebakend, evenals het belang en de betekenis van het product voor de klant. Ook moeten in deze fase praktische aspecten worden uitgewerkt, zoals de vraag hoe het klantcontact verloopt en de vraag hoe de organisatie wordt ingericht om de uitvoering van de visie mogelijk te maken.

De derde fase van het businessmodel staat in het teken van het creëren van meerwaarde voor alle betrokken partijen. Succesvolle ondernemingen slagen er volgens de auteurs in om naast financiële waarde ook klantwaarde, medewerkerswaarde en maatschappelijke waarde te realiseren. Want succesvolle zorgondernemingen leveren niet alleen individuele waarde voor de klant, maar dragen ook bij aan de maatschappij. Sterker, zo stellen de auteurs, zonder deze maatschappelijke waarde houdt het businessmodel op langere termijn geen stand.

De laatste fase tot slot staat in het teken van het doorontwikkelen van het businessmodel. In deze fase ligt stilstand op de loer, wanneer succesvolle ondernemingen te veel gaan geloven in hun eigen succes en lui worden. Jeroen Kemperman: “Als we kijken naar bestaande zorgondernemingen in Nederland, dan bestaan die vaak al enige tijd, zoals algemene ziekenhuizen, of ze werken volgens al langer bestaande businessmodellen, zoals het grootste deel van de huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen. Deze ondernemingen hebben vooral te maken met de laatste fase en staan voor de uitdaging goede zaken als professionaliteit en aandacht voor de patiënt te behouden en zich tegelijk te vernieuwen in een veranderend zorgveld.”

Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed, Jennifer op ’t Hoog, Briljante businessmodellen in de zorg, Academic Service, € 39,95 (e-book € 24,99).

Wat Briljante businessmodellen in de zorg aantrekkelijk maakt, is dat duidelijk wordt hoe twintig succesvolle internationale zorgondernemingen invulling hebben gegeven aan de vier fasen. Dit biedt de zorgondernemer in spe inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het ontwikkelen van het ultieme businessmodel.

Delen