Cardiologie Ruwaard weer open

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis toestemming gegeven om de polikliniek Cardiologie vanaf maandag 17 december gefaseerd te heropenen. De polikliniek gaat functioneren onder regie van de maatschap cardiologie van het Maasstad Ziekenhuis, die hiervoor is uitgebreid. De verpleegafdeling cardiologie blijft voorlopig nog gesloten. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis heeft voor de herstart een plan van aanpak opgesteld dat is beoordeeld door de inspectie en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Daarbij is gekeken of dit plan van aanpak de randvoorwaarden bevat voor het leveren van veilige zorg.

Het bevel dat de inspectie onlangs oplegde aan het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en dat minister Schippers heeft verlengd, blijft voorlopig van kracht. In het bevel staat dat alle leden van de maatschap cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis moeten stoppen met het verlenen van cardiologische zorg in het ziekenhuis.

Ook het verscherpt toezicht dat de inspectie op 15 november heeft ingesteld voor het Ruwaard van Putten Ziekenhuis blijft van kracht. De raad van bestuur van het ziekenhuis dient regelmatig aan de IGZ te rapporteren over de voortgang van de vereiste maatregelen. De inspectie toetst daarnaast met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken hoe de maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd, en of de randvoorwaarden voor veilige zorg aanwezig zijn.

[Bron: IGZ]

Delen