Checken declaratie eenvoudiger

Zorgverzekeraars kunnen vanaf 1 januari 2014 eenvoudiger controleren of een declaratie klopt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht ziekenhuizen vanaf dat moment op hun declaraties specifiek aan te geven of een behandeling wel of niet onder de verzekerde zorg valt.

 

 

Ziekenhuizen moeten volgens de Zorgautoriteit straks zorgactiviteiten op de factuur vermelden. Hierdoor kunnen zorgverzekeraars makkelijker zien of een declaratie verzekerde zorg betreft en kunnen ze eenvoudiger op eventuele fraude controleren.

Op dit moment staat op de nota alleen de globale behandeling, het zorgproduct, vermeld. Door de extra informatie kan de verzekeraar nagaan welke behandeling een ziekenhuis precies heeft geregistreerd. Hieruit kan hij afleiden of een ziekenhuis in vergelijking met andere ziekenhuizen relatief vaak een bepaalde behandeling als verzekerde zorg declareert. Verzekeraars kunnen het ziekenhuis hierop aanspreken.

De NZa gaat nog bekendmaken welke zorgactiviteiten ziekenhuizen precies op de nota moeten vermelden.

Lees meer op de website van de NZa.

Delen