Datalek bij Vereniging VvAA

Op woensdagavond 22 juni 2022 is door een vergissing een bestand met namen en adressen van een deel van de VvAA-leden naar een verkeerd e-mailadres verzonden. Omdat dit bestand geen andere persoonsgegevens bevatte, betreft het een datalek met een laag risico voor misbruik. Toch brengt VvAA haar leden hiervan op de hoogte, omdat de Vereniging te allen tijde open en transparant wil zijn. 

Direct nadat deze vergissing aan het licht kwam, heeft Vereniging VvAA gehandeld. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de persoon die per abuis het bestand heeft ontvangen, heeft aangegeven het bestand te hebben verwijderd. Daarnaast is VvAA een intern onderzoek gestart, om ervoor te zorgen dat dit niet nogmaals kan gebeuren. 

Leden met vragen kunnen zich melden via vereniging@vvaa.nl.

Delen