Dekkingsgraad SPMS stijgt sterk

2013 was een goed jaar voor het herstel van de dekkingsgraad van de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS). Dit meldt de SPMS in een persbericht.

De dekkingsgraad steeg van 112,4 procent eind 2012 naar 116,8 procent op 31 december 2013. De stijging van de dekkingsgraad kan toegeschreven worden aan enerzijds het goede rendement op de zakelijke waarden en anderzijds de lagere pensioenverplichtingen als gevolg van de gestegen rente. Het beleggingsrendement was meer bescheiden en bedroeg 1,8 procent (2012: 16,3 procent) .

SPMS neemt de 3 procent onvoorwaardelijke stijging al mee in het berekenen van haar verplichtingen. SPMS gaat er ook in haar analyses vanuit dat de lange termijn loonontwikkeling eveneens 3 procent is. De dekkingsgraad heeft dus karakteristieken van een reële dekkingsgraad. Hierdoor is de dekkingsgraad van SPMS eigenlijk niet vergelijkbaar met die van andere pensioenfondsen, omdat desbetreffende fondsen bij het berekenen van hun pensioenverplichting uitgaan van 0 procent stijging, ofwel van gelijkblijvende pensioenen.

Over de 1e helft van 2014 bedroeg het rendement van de SPMS 11,2 procent. Hierdoor is het belegd vermogen gestegen met 0,7 miljard naar 7,8 miljard euro. Alle beleggingscategorieën droegen bij aan het resultaat. Circa de helft van het rendement komt uit de beleggingen. De andere helft komt uit de winst op derivaten, die SPMS beschermt tegen een rentedaling. Deze derivaten zijn in waarde gestegen, omdat de rente is gedaald naar historisch lage niveaus.

Delen