Denktank ‘(Ont)Regel de Zorg’ van start

Het Roer Moet Om pakt in samenwerking met VvAA overbodige regels in de zorg aan. De denktank (Ont)Regel de Zorg, die hen daar vanaf augustus 2017 bij helpt, brengt komende vier maanden de administratiedruk van de zorgverlener in kaart. Minister Schippers steunt de strijd tegen ‘administratiedruk en informatievracht’.

“De enige manier om het op te lossen is ‘van onderop’ en ‘anders kijken’, zegt ze in een videogesprek met Bart Meijman en Toosje Valkenburg van Het Roer Moet Om, die eerst pleitten voor minder regelgeving voor huisartsen, nu voor álle zorgverleners.

 

De beweging

Verreweg de meeste zorgprofessionals geven aan te lijden onder de administratie- en registratiedruk, maar kunnen de exacte oorzaken vaak niet aangeven. (Ont)Regel de Zorg, het initiatief van Het Roer Moet Om (HRMO) in samenwerking met VvAA, wil objectief inzicht krijgen in de hoeveelheid tijd die professionals hier aan kwijt zijn. En: voor wie voeren zij administratie uit en met welk doel; wordt de patiënt hier ook beter van?

Denktank (Ont)regel de zorg

De Denktank is één van de instrumenten om hier antwoord op te krijgen. Na een brede wervingscampagne in juni, zijn de ‘(Ont)Regelaars’ gevonden en inmiddels gestart: negen bevlogen, jonge academici die op dit moment volop zorgprofessionals interviewen over hun werkzaamheden en onnodige bureaucratie. Hun onderzoek richt zich op medisch specialisten, verpleegkundigen in de 1e en 2e lijn, apothekers, fysiotherapeuten en de GGZ. Dit resulteert onder meer in zes ‘typische’ agenda’s die inzicht geven in de gemiddelde werkweek en het aandeel administratie. Ook doet de denktank voorstellen voor de inrichting van een systematiek die professionals helpt bij het bepalen of een administratieve handeling wel of niet noodzakelijk is. Tot slot schetsen zij een overkoepelend beeld van administratieve druk in de zorg, geïllustreerd door hartenkreten gehoord tijdens de interviews of spontaan bijgedragen na een oproep van VvAA.

Minister Schippers ondersteunt (Ont)Regelen

Het Roer Moet Om sprak demissionair minister Schippers onlangs over (Ont)Regelen. In een video van het ministerie van VWS met Bart Meijman en Toosje Valkenburg van Het Roer Moet OM zegt ze daar onder andere over: “De enige manier is het van ‘onderop’ op te lossen en door ‘anders kijken.”

De denktank adviseert ze in een videoboodschap: ‘Uit het raam met al die formulieren, schoon schip maken en helemaal opnieuw beginnen.’

Meer over dit initiatief leest u op www.ontregeldezorg.info.

Delen