Directievoorzitter VvAA vertrekt

Herman van Hemsbergen (58), voorzitter van de hoofddirectie van VvAA Groep B.V. heeft vandaag zijn vertrek uit de organisatie aangekondigd in twee bijeenkomsten voor de medewerkers. Hij maakt na elf jaar plaats voor nieuw leiderschap in de organisatie.

Van Hemsbergen (58), die zoals bekend van hem, zeer open was, vertelde onder meer dat bij hem sinds enige tijd het gevoel was ontstaan dat zijn boodschap de medewerkers van VvAA nog wel ‘tussen de oren raakte’, maar niet meer in het hart. Van Hemsbergen stelde zichzelf daarop de vraag of hij nog wel de juiste man op de juiste plaats was. Tijdens beide bijeenkomsten ontving de scheidend hoofddirecteur, na zijn mededeling, spontaan een warm applaus van de medewerkers.

Herman van Hemsbergen: “Ik heb elf jaar met enorm veel plezier en inspiratie bij VvAA gewerkt. Dat neemt niet weg dat leiderschap in het algemeen niet onbeperkt houdbaar is. Ik vind en voel dat het – ook in de huidige context van VvAA – tijd is om een stap te zetten en plaats te maken. De Raad van Commissarissen is dezelfde mening toegedaan en daarom hebben we samen besloten daar ruimte voor te creëren en afscheid van elkaar te nemen.”

Kees Brouwer (60), lid van de hoofddirectie van VvAA, neemt vanaf 1 juli dit jaar ad interim de verantwoordelijkheden en taken van Van Hemsbergen over, tot de Raad van Commissarissen een opvolger heeft benoemd.

Rob ter Haar, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij bedanken Herman voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van VvAA in de afgelopen elf jaar. Herman heeft gedurende die jaren in een turbulente markt en economie belangrijke koerswijzigingen doorgevoerd, de organisatie getransformeerd en gepositioneerd als een echte ledenorganisatie met een sterke verbinding met de belangrijke stakeholders in de Nederlandse gezondheidszorg. Een gedreven en betrokken bestuurder en directeur met een grote kennis van de zorg- en de verzekeringsmarkt en een oprechte betrokkenheid bij alle zorgverleners en zorginstellingen.”

Delen