Discussie overstromingsverzekering

Huiseigenaren moeten de keuze hebben of zij bij de verplichte brandverzekering ook een verzekering tegen overstromingsrisico’s willen afsluiten, vindt de ACM, die hiermee lijnrecht tegenover het Verbond van Verzekeraars staat. 

 

 

Het Verbond van Verzekeraars is voorstander van een verplichte collectieve dekking en wil in 2014 een verplichte overstromingsdekking invoeren, omdat hiermee kan worden voorkomen dat burgers en bedrijven financieel aan de grond komen te zitten na een watersnoodramp. Maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt dat een collectieve verzekering via de verplichte dekking op opstal- en inboedelverzekeringen in strijd is met het mededingingsrecht. De invoering zou volgens ACM ook leiden tot een lastenverzwaring bij huiseigenaren van in totaal 155 tot 310 miljoen euro per jaar.

De verzekeraars brengen hier tegenin dat een jaarlijkse lastenverzwaring voor de huiseigenaren de voorkeur heeft boven de hoge maatschappelijke kosten bij een onverwachte overstroming. Onlangs richtten overstromingen in Duitsland en Tsjechië veel schade aan bij huishoudens.

Delen