Doe wat werkt!

Een extra studiejaar kan je vanaf 2012 drieduizend euro extra kosten, dus het loont om je studie goed te plannen. Wat zijn de valkuilen en hoe spring je daaroverheen? 

Tekst: Anton van Tuyl | Beeld Carolyn Ridsdale

 

 

“Doe wat werkt en stop met wat niet werkt!” is het advies van psycholoog Erwin Uildriks van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij geeft trainingen Effectief Studeren aan studenten. “Hou het doel voor ogen en hou overzicht. Het doel is meestal het halen van je tentamen; de weg om daar te komen zijn realistische weekplanningen. Veel studenten zijn aanvankelijk te optimistisch en komen later tijd tekort. Registreer eens hoeveel pagina’s je gemiddeld per uur doet, en stem daar je planning op af.”

Wat bedoelt hij precies met doen wat werkt? Erwin: “Iedereen is verschillend. Waar en wanneer studeer je meestal het best? Hou daar dan rekening mee in je planning.”

“De grootste valkuil is en blijft het uitstelgedrag”, zegt Caroline van Mierlo, directeur Instituut Verpleegkunde Studies binnen de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Bij de eerstejaars ontstaan soms al voor Kerst de eerste grote knelpunten, vanwege een té relaxte werkhouding. “En dat halen ze vaak maar moeizaam in.” De studenten Verpleegkunde komen meestal van de havo. Op de HAN wordt een pittig beroep op hun zelfstandigheid gedaan, want van
de 40 studie-uren per week bestaat bijna de helft uit projecten en zelfstudie.

Caroline: “Gewoon naar de colleges en werkcolleges komen is een simpel advies dat niet iedereen opvolgt. Aan-wezigheid resulteert in kennis, maar ook in binding met de studie, studenten en hogeschool. Dat zorgt voor minder uitval en meer resultaat.”

Tips voor effectief studeren

  • Heel simpel: ‘be there!’ Woon zo veel mogelijk colleges bij.
  • Maak realistische weekplanningen en hou je daaraan.
  • Stel vast waar en wanneer je het best studeert, en speel daarop in.
  • Check regelmatig de mogelijkheden
  • om tentamens in te halen.
  • Trek bij problemen op tijd aan de bel bij je studiebegeleider.

Stefan Knapen (20) begint in september aan zijn derde jaar geneeskunde aan de RUG. Hij is bovendien Slimmer Werken Coach voor studenten. Op zijn website heeft hij het bijvoorbeeld over ‘power-nappen’ en ‘speedreaden’. Betekent dit dat hij met zijn eigen studie perfect in de planning loopt? “Niet helemaal”, lacht hij, “want ik heb deze zomer nog een herkansing. Maar meestal lukt het wel.”

Stefan woont op kamers en doet het nodige naast zijn studie. Zo zat hij in het bestuur van het ISCOMS, een internationaal medisch studentencongres. “Ik dacht in de drie weken daarna nog genoeg tijd te hebben om te studeren, maar de afronding van het bestuursjaar kostte meer tijd dan gedacht. Omdat ik meteen na het congres al diverse oefententamens had gemaakt, heb ik
het laatste tentamen toch gehaald.”

De tips van Stefan liggen in lijn met die van Erwin. “Ken jezelf”, zegt Stefan. Het lukt hem bijvoorbeeld niet elke dag de stof bij te houden. “Ik ben dan ook gestopt met dat goede voornemen. Maar per week lukt het me wel!”

Stefan geeft zijn tips op www.stefanknapen.com/slimmer-werken-voor-studenten 

Delen