apotheker

Samenwerking

We kijken als zorgprofessionals al over onze schaduw heen en zetten de patiënt centraal. Omdat het de menselijke maat is

Frank van Wijck

Centenkwestie

Hoe gaat VWS op petitie voor versoepeling van het preferentiebeleid reageren?

Frank van Wijck

Kleinschaligheid

Ook bij medicatieveiligheid in verpleeghuizen geldt dat kleinschaligheid meerwaarde heeft

‘Je moet elkaar vertrouwen’

Apotheker Aris Prins noemt vertrouwen het sleutelwoord als het erom gaat als zorgprofessional zelf weer aan het roer te staan. Op het VvAA Congres ‘Zelf aan het Roer’ op 22 juni  in Utrecht geeft hij zijn visie daarop. Tekst: Andrea Linschoten | Beeld Phil Nijhuis/DB   Aris Prins…

Frank van Wijck

Begin bij de bron

Voor de apothekers die weigeren nog langer overtollige geneesmiddelen aan te nemen die mensen bij hen willen inleveren, kan ik alleen maar begrip opbrengen. Dat de apothekers een rol kunnen spelen in de verantwoorde afvoer ervan, is duidelijk. Maar het zou logischer zijn als zij hiervoor betaald werden dan dat…

Frank van Wijck

Beetje laat

Apothekersorganisatie KNMP start in januari onder de naam De eerste keer een publiekscampagne om uit te leggen wat het begeleidingsgesprek inhoudt dat de apotheker de patiënt biedt bij de terhandstelling van geneesmiddelen. Hoewel goede uitleg over de waarde van het eerste uitgiftegesprek nooit kwaad kan, verbaas ik mij…

De apothekerhoudende huisarts

De apothekerhoudende huisarts

Wil je ruzie met een apotheker, begin dan over ‘de winkel’ als je het over zijn apotheek hebt. Apothekers willen niet geassocieerd worden met de kleine middenstand. Ze zijn geen winkeliers bij wie je pillen komt kopen, maar zorgverleners die geneesmiddelen aan je verstrekken als je ziek bent. Het meest…