psychiatrie

Het ‘nee’ van Tjeenk Willink

In een prachtig interview in Medisch Contact roept minister van staat Tjeenk Willink zorgverleners op om in verzet te komen tegen het marktdenken in de zorg

Bram Bakker

‘Ik was een modelpatiënt’

Als rechtgeaard recalcitrant type doet psychiater Bram Bakker nogal eens controversiële uitspraken, die leiden tot heftige kritiek, óók van beroepsgenoten

Hart voor herstel Remke van Staveren

Zelfhulp voor de ggz

Psychiater Remke van Staveren roept zorgverleners op zelf aan de slag te gaan om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren

Trump is geniaal!

Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou opschrijven en ook nog eens zou menen, maar echt: Trump is geniaal. Hoe zit dat?

Heikele zaken

Het idee dat als je op gesloten opgenomen bent, je geen controle hebt over je agressie, levert in GGZ problemen op

Warmdraaien

Terug van vakantie gaat Alan Ralston weer met frisse moed aan de slag