ROM

Warmdraaien

Terug van vakantie gaat Alan Ralston weer met frisse moed aan de slag

VVV-bonnen

Je mag een patiënt niet straffen als hij niet meewerkt

Felicitaties voor SBG

Uitspraak voorzieningenrechter neemt twijfel over legitimiteit gebruik ROM-data niet weg

De saaiste opstand ooit

Sinds het advies de levering van ROM-gegevens aan stichting Benchmark te staken, blijft het oorverdovend stil

Oorverdovend stil

ROM-data doorgeven blijkt alleen toegestaan met toestemming patiënt. Waar is de verontwaardiging?