Dringende oproep van artsen voor steun aan medische hulp in Gaza

Nederlandse artsen vragen gezamenlijk aandacht voor de humanitaire ramp die zich voltrekt in Gaza. Zij organiseren nu een landelijke hulpactieweek met als doel het mobiliseren van de maatschappij en de politiek om toegang tot medische zorg in Gaza mogelijk te maken. VvAA ondersteunt dit initiatief.

Nederlandse artsen doen een dringende oproep voor steun aan medische hulp in Gaza. Vanaf donderdag 7 maart vragen zij om donaties aan Dokters van de WereldArtsen zonder Grenzen, het Rode Kruis Nederland en War Child. De opbrengsten van de actie komen volledig ten goede aan deze organisaties. De week zou eerst duren tot 14 maart, maar is nu, vanwege de aanhoudende urgentie, verlengd tot 21 maart.

De oproep:

“In Gaza heerst een humanitaire crisis na vijf maanden van oorlog, waarbij de inwoners essentiële behoeften missen zoals toegang tot medische zorg, schoon drinkwater, voedsel, brandstof en elektriciteit. De infrastructuur, met name voor gezondheidszorg en voedsel- en drinkwatervoorziening, is vrijwel volledig verwoest. Volgens de WHO zijn de meeste ziekenhuizen niet meer operationeel. Hulpverleners kampen met een ernstig tekort aan medicijnen en medische apparatuur vanwege het grote aantal gewonden en ontheemden, en de beperkte toegang tot hulpgoederen. Infecties verspreiden zich snel en het risico op nog meer doden in de komende maanden is groot.

Het is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat medische zorg Gaza kan bereiken, in lijn met internationale conventies. Met donaties voor Gaza streven we naar:

  • preventieve zorg voor ontheemden om uitbraken van infectieziekten te voorkomen;
  • maximale toegang tot medisch-humanitaire hulp in alle delen van Gaza;
  • hulp bij de wederopbouw van de medische zorgstructuur bij een permanent bestand.

Dit gezamenlijke initiatief van Nederlandse artsen en medische beroepsorganisaties, waar VvAA zich bij heeft aangesloten, breidt zich voortdurend uit: 

NIV – internisten 
NVK – kinderartsen 
NVvP – psychiatrie 
NVVH – heelkunde 
NVOG – gynaecologie 
NVALT – longziekten 
NVPC – plastische chirurgie 
NOV – orthopedie 
VSG – sportgeneeskunde 
NVRO – radiotherapeuten 
Voorzitter van NVSHA – SEH-artsen 
AMAN Artsen 
KAMG 
NVIB – artsen infectieziekten 
De Geneeskundestudent 
IFMSA Nederland 
AJN – jeugdartsen 
Artsen voor Gaza 
VNVA – vrouwelijke artsen 

Delen