Elseviers beste ziekenhuizen 2012

Vier ziekenhuizen krijgen de hoogste score in de nieuwste editie van  ‘De beste ziekenhuizen’ van Elsevier : het Flevoziekenhuis in Almere, het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, het Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk en de MC Groep in Lelystad. Rijnstate en Sint Jansdal behoorden ook in 2011 al tot de winnaars.

 

Weekblad Elsevier vergelijkt jaarlijks alle ziekenhuizen van Nederland. Welke zijn het veiligst voor de patiënt, nauwgezet en up-to-date in de medische zorg, betrouwbaar als organisatie, optimaal als voorlichter en begeleider van de patiënt? Dat zijn de maatstaven voor een goed functionerend ziekenhuis.

De ziekenhuizen zijn vergeleken aan de hand van verplicht openbare en feitelijke gegevens die ze aanleveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het programma Zichtbare Zorg, waarbij alle partijen uit de zorg betrokken zijn. Daarnaast tellen volumenormen voor operaties mee die wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hanteren. Dit jaar zijn ook resultaten van enquêtes naar de ervaringen van patiënten bij een ziekenhuisopname meegenomen, afkomstig uit de zogeheten CQ-index, ontworpen door verzekeraars.

Lees verder bij Elsevier.

Delen