Etiquette met een knipoog

Uitgenodigd voor een gala? Behalve dat je chique kleren aan moet, krijg je ook te maken met beleefdheidsregels en omgangsvormen. Hoe ga je daarmee om? Arts en Auto verdiepte zich in de wereld van de gala-etiquette.

 

Tekst: Wout de Bruijne

Volgens Wikipedia is een gala een deftig feest waarop men in galakleding verschijnt en waarbij etiquette geldt. Tegenwoordig wordt de etiquette niet meer strikt nageleefd, voegt de online encyclopedie daaraan toe. Maar sommige tradities overleven hardnekkig de tand des tijds.

Etiquette is een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en omgangsvormen. Vooral ten tijde van Louis XIV, in de 17de eeuw, gold etiquette aan het Franse hof als toonbeeld van ontwikkeling en welgemanierdheid. Mannen gedroegen zich als heer en vrouwen waren lieflijk, meegaand en voorkomend. Een gala was hét evenement om etiquette in praktijk te brengen.

Lees verder (pdf).

Delen