Expo – Spanish Still Life

De Spaanse cultuur is een van de rijkste van Europa. Ook op het gebied van de schilderkunst kent Spanje vele grootmeesters. Zij blonken en blinken nog steeds onder meer uit in het stilleven, een buitenbeentje onder de schilderkunstgenres.

Waar weleens oneerbiedig gesproken werd over een weinig ambitieuze oefening in imitatio, grepen de avant-gardekunstenaars het genre aan om radicale veranderingen in de schilderkunst door te voeren.

Onder de titel Spanish Still Life brengt museum Bozar/Paleis voor schone kunsten in Brussel in een retrospectief voor de eerste keer de vierhonderdjarige evolutie van de Spaanse stillevens in beeld. De tentoonstelling begint met de eerste bodegónes uit de zeventiende eeuw. In de oude schilderkunst zat een stilleven vaak vol, voor de moderne mens onbekende, symboliek. Via de latere persoonlijke interpretaties van het genre door Velázquez en Goya, voert de expo de bezoeker naar de
vormexperimenten van Picasso, Dalí en Miró en het recente werk van hedendaagse Spaanse kunstenaars.

Spanish Still Life – Bozar Brussel, t/m 27 mei. bozar.be

 

Delen