Financiën en praktijkovername

Een groot deel van de huisartsen die een praktijk willen overnemen, beschikt over onvoldoende financiële kennis om het overnameproces soepel te laten verlopen. Dat blijkt uit een enquête van het Nivel onder ruim duizend startende en stoppende huisartsen, tandartsen en apothekers.

Stoppende praktijkhouders uit deze drie beroepsgroepen oordelen dat zij wel over voldoende financiële informatie beschikken voor een praktijkovername. Toch maken zij evengoed gebruik van ondersteuning bij een overdracht. Ze nemen met name adviseurs in de hand voor de financiële onderhandelingen en om hun praktijk goed in de markt te zetten.

Startende praktijkhouders – en dan met name startende huisartsen –geven aan veel behoefte te hebben aan advies over hoe het overnameproces in zijn werk gaat, de financiële aspecten en de combinatie met de privésituatie. Uit het Nivel-onderzoek blijkt dat hier tijdens opleidingen slechts summier aandacht aan wordt geschonken.

Voor informatie of hulp bij een overdracht van een praktijk kunt u terecht op vvaa.nl/advies/praktijk-beeindigen

Verder blijkt uit de resultaten dat de huidige praktijkhouders minder vaak een ondernemingsplan hebben opgesteld dan hun collega-starters dat van plan zijn te doen. Van de drie ondervraagde beroepsgroepen stellen huisartsen minder vaak een ondernemingsplan op dan tandartsen en apothekers. Ook als het gaat om het vragen van goodwill verschillen de beroepsgroepen van elkaar. Bij een derde van de huisartsen stuit dit op principiële bezwaren; tandartsen en apothekers hebben die bezwaren niet. Tot slot vinden afzwaaiende apothekers het een aantrekkelijk idee om na de overname de praktijk te blijven financieren. Huisartsen en tandartsen zien dit niet zitten.

 

Delen