Geef co’s een stagevergoeding!

Studenten geneeskunde worden extra getroffen wanneer het plan om de studiefinanciering om te zetten van een gift in een lening doorgaat. Zij krijgen namelijk nog altijd geen stagevergoeding voor de verplichte co-schappen die zij lopen. Op de site van Arts in Spe – een initiatief van KNMG en VvAA – pleit Hein Handgraaf (voorzitter KNMG Studentenplatform) daarom voor een stagevergoeding van  € 250,-

 

Studenten leveren door de bezuinigingen van het kabinet Rutte-II flink in. De studiefinanciering wordt een lening en de ov-jaarkaart een kortingskaart. Iedere student gaat er fors op achteruit. Zo ook geneeskundestudenten. Een gemiddelde co-assistent verliest per jaar 4400 euro aan inkomsten: 266 euro aan maandelijkse studiefinanciering en gemiddeld 100 euro aan maandelijkse reiskosten. Maar geneeskundestudenten komen nog een ander financieel obstakel tegen: de onbetaalde coschappen. Co-assistenten zijn een van de weinige academische masterstudenten die geen stagevergoeding ontvangen. Uit de jaarlijkse enquête van het KNMG Studentenplatform blijkt dat 93 procent van de co-assistenten werkweken maakt van meer dan 40 uur. Bijna de helft werkt tijdens hun coschappen zelfs meer dan 50 uur per week. Er is dus te weinig tijd over om naast de coschappen een bijbaan te nemen. Geneeskundestudenten moeten zich daarom dieper dan andere studenten in de schulden steken. Kortom, het is de hoogste tijd dat coassistenten krijgen waar ze recht op hebben: een stagevergoeding.

In de cao voor ziekenhuizen van 2011-2014 staat: ‘Een leerling voor wie in de opleiding een stage als verplicht onderdeel van de studie is opgenomen, heeft recht op een stagevergoeding. Voorwaarde is dat de stage ten minste 144 uur per studiejaar bedraagt.’ Co-schappen voldoen hier volledig aan. Ze zijn een verplicht onderdeel van de opleiding tot basisarts en in drie weken heeft een co-assistent al het minimum aantal uren voor een heel jaar bij elkaar gewerkt. Waarom dan geen vergoeding?

Volgens tegenstanders zijn co-schappen een leerperiode en wordt er geen productieve arbeid geleverd. Dit is klinkklare onzin! Iedere stage is een leerperiode, dat is juist de bedoeling. Het leveren van productieve arbeid kan een extra winst zijn voor de organisatie, maar is geen criterium. Daarnaast leveren co-assistenten als bijproduct van dit leren wel degelijk arbeid. Ze assisteren bij operaties, statussen nieuwe patiënten, en helpen op afdelingen. Ook draaien ze avond- en weekenddiensten. Andere stagiaires in de gezondheidszorg, zoals verpleegkundigen in opleiding, doorlopen ook een leerperiode, leveren evenveel arbeid en vallen wél onder de cao. Ziekenhuizen meten met twee maten en discrimineren co-assistenten!

Lees verder bij Arts in Spe.

Delen