Gehandicaptenzorg in beeld

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met één of meer beperkingen. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Welke wetten regelen dit en wie betaalt wat?

De antwoorden en meer informatie zijn verzameld in het boek Zó werkt de gehandicaptenzorg, met duidelijk beeld en korte, bondige tekst. Handig voor ieder die in en om de zorg werkt of gaat werken, in de privésfeer ermee te maken heeft of (gemeentelijk) beleid maakt.

Zó werkt de gehandicaptenzorg is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, waar ook VvAA partner van is. € 20,- argumentenfabriek.nl 

Delen