Getipte fietsroutes – Gerard Molleman

Een oproep in Arts en Auto om uw fietstips in te sturen, resulteerde ook dit jaar weer in een grote diversiteit aan reacties. Zes favoriete fietsroutes, aflevering vier: Gerard Molleman gaat via veilige binnendoorpaadjes.

Tekst: Monique Bowman

Gerard Molleman (63, apotheekhoudend huisarts) vertelt hoe een project in zijn dorp Zieuwent heeft geleid tot een toename van het aantal veilige fietspaden in de Achterhoek.

“Lang geleden, in 1993, verongelukte een klasgenootje van mijn oudste zoon met haar fiets op een van de uitvalswegen van ons dorp Zieuwent. Als huisarts moest ik de ouders het vreselijke nieuws brengen. Deze ingrijpende gebeurtenis vormde voor mij en mijn zwager, landschapsecoloog, aanleiding een project op te zetten om veilige binnendoorpaadjes, door ruilverkaveling verdwenen, in ere te herstellen. Een aantal dorpen in de regio heeft ons voorbeeld gevolgd en daardoor ligt er nu een heel netwerk van veilige fietspaden door de Achterhoek.”

 

 

 

Delen