Eerste hulp na medische incidenten

Medische incidenten kunnen tot imagoschade en kostbare claims leiden. Een gedragscode kan veel leed voorkomen. Zowel bij de zorginstelling als bij de patiënt. De GOMA biedt hiertoe het instrumentarium.

Tekst: Frédérique Bakker en Martijn van Driel

 

Niet zelden leiden medische incidenten tot ontevreden patiënten en kostbare en imagobeschadigende geschilprocedures. Uit onderzoek is gebleken dat een deëscalerende en empathische aanpak de patiënttevredenheid bevordert. Hierdoor daalt het aantal claims, daalt de schadelast, dalen operationele kosten en wordt de goede naam van de zorgprofessional en de zorginstelling beter beschermd. De GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) biedt hiertoe het instrumentarium.

Hieronder leest u de ingekorte versie van dit artikel zoals die in het magazine verschenen is. De pdf van de volledige, geannoteerde versie download u hier.

behoefte hieraan blijkt duidelijk uit de zaak-Faessen. Hierin kwam pas na ruim tien jaar een einde aan de juridische strijd rond de centrale vraag: had de behandelend arts van patiënt Faessen een fout gemaakt, of niet? De rechter had bepaald dat de arts onzorgvuldig had gehandeld. Faessen kon een redelijke schadevergoeding tegemoet zien. Dat voelde als een overwinning, zou je denken. Op de vraag van de interviewer van het actualiteitenprogramma EenVandaag of zij tevreden was met deze afloop, antwoordde Faessen: “Tevreden ben ik pas als hij toegeeft dat hij fout zat toen hij tegen mij zei: ‘Er is niets aan de hand mevrouw, ga maar gerust weer naar huis.’ Hij heeft mij niet serieus genomen. En toen bleek dat er iets mis was, wilde hij niet met mij praten.”

Lees verder (pdf).

Delen