Gouden Smiley voor Jeroen Bosch

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft van Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) een Gouden Smiley in ontvangst genomen voor de kinderafdeling en de kinderdagbehandeling. Het ziekenhuis mag zich nu ‘kindgericht ziekenhuis’ noemen.

De stichting constateerde tijdens haar visitatie dat er in het JBZ alles aan gedaan wordt om het verblijf zo prettig mogelijk te maken, zowel voor het kind als voor de ouders. De kinderafdeling en de kinderdagbehandeling hebben dan ook beiden het predicaat kindgerichte zorg gekregen. De verpleegkundigen proberen zoveel mogelijk het ritme aan te houden dat een kind thuis gewend is. Als een kind bijvoorbeeld gewend is thuis om 22:00 uur naar bed te gaan, dan gaat het in het JBZ ook om 22:00 uur naar bed. Is een kind gewend om lang uit te slapen, dan slaapt het in het ziekenhuis ook gewoon uit.

Naast de visitatie, zijn de ervaringen van ouders, kinderen en personeel (via de ervaringsmonitor) meegenomen in het besluit tot toekenning van de Gouden Smiley. Hier kwam naar voren dat het personeel haar uiterste best doet om zich in te leven in de situatie van de ouders en ze ondersteunt in de zorg voor hun kind.

Volgens K&Z scoren de kinderafdelingen van het JBZ bovengemiddeld op de rol die pedagogische medewerkers spelen in samenwerking met de verpleegkundigen en artsen, de kwaliteitsprocedures die gehanteerd worden op de kinderafdelingen en de informatievoorziening via de website halloziekenhuis.nl. Ook de maatregel dat een kind zoveel mogelijk dezelfde gezichten op de kamer ziet, scoorde goed. Het meedenken van het personeel in het vinden van oplossingen, ook buiten de gebruikelijke kaders, behaalde tevens een zeer goede score.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Het ziekenhuis wil het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn.

Delen