Grenzeloze horrordokters

Door de automatische erkenning van Europese diploma’s, kunnen buitenlandse zorgverleners vrij eenvoudig in Nederland aan de slag. Meestal gaat dat goed, maar soms leidt het tot wanpraktijken van artsen die het niet zo nauw nemen. Vanaf 2016 moet een nieuwe EU-richtlijn patiënten en praktijkhouders beschermen. 

Tekst: Daan Marselis | Beeld: Het Wonderlab

Het is de schrik van iedere praktijkhouder. Voor uitbreiding van de maatschap of de praktijk wordt een nieuwe collega gezocht. Tussen de reacties zit een arts met een buitenlands diploma en een mooie glimlach. Hij migreerde naar Nederland voor de liefde en wil toch ook weer aan de slag. Zijn diploma’s zijn erkend, een BIG-nummer is toegekend. Maar na niet al te lange tijd gaan patiënten klagen en klinkt er flink gemor vanuit de spreekkamer. Na wat online speurwerk blijkt die charmante Julio een ware charlatan met een reeks medische missers op zijn naam. Hij is geschorst of zijn registratie is doorgehaald in het land van herkomst. In het beste geval ontdekt de praktijkhouder het zelf zodat hij bijtijds kan ingrijpen. In het slechtste geval staat er een cameraploeg op de stoep voor een reportage met veel dramatiek.

Lees verder (pdf).

04-2015p016-018

Delen