Henk Bakker (1959-2015)

Drs. Henk Bakker begon zijn carrière in 1981 als docent structurele geologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1988 combineerde hij zijn liefde voor geologie niet meer met lesgeven maar met consulteren; hij werd directeur bij Platec Geo-Exploration Consultants.

In 1992 liet Bakker de geologie als beroep los. Hij koos voor een baan in de automatisering en informatisering in de gezondheidszorg. Gedurende vijf jaar was hij Hoofd Informatievoorziening bij de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in Den Haag. In 1997 keerde hij weer terug in de consultancy, nu mét een sterke link naar de zorg. Bakker werd consultant bij Capgemini Consulting voor de Market Unit Gezondheidszorg.

Hij was een gedreven en bevlogen vakman. Volgens zijn collega’s was het ‘Henks passie om door middel van informatisering de zorg ook écht beter te maken. Hij was ervan overtuigd dat goede IT de zorg mijlenver vooruit kon helpen, hij was daarin een onvermoeibare strijder’.

De liefde voor zijn werk beperkte zich niet tot Nederland

Bakker zag veel in de invoering van de DBC’s in de ziekenhuizen. Hij was hierbij in 2005 betrokken als landelijk projectleider ICT voor Capgemini Consulting. De DBC-registratie zou volgens Bakker ‘de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren en de transparantie ten goede komen’. DBC-registratie zou kunnen helpen om de processen in ziekenhuizen efficiënter te laten verlopen.

Bij PGD Kader 2020, een gezamenlijk project van Capgemini Consulting en de Patiëntenfederatie (NPCF), vervulde Bakker een grote rol als deskundige én actief gebruiker van het Persoonlijk Gezondheidsdossier. Hij was er een warm pleitbezorger van en vertelde over zijn ervaringen met zijn eigen PGD op congressen en in zijn blogs. Typerend waren zijn gebruik van klare taal en zijn gevoel voor humor.

De liefde voor zijn werk beperkte zich niet tot Nederland. Henk Bakker zette zich ook graag in voor minder ontwikkelde landen. De laatste maanden was hij bezig met het opzetten van een PGD voor de inwoners van Ghana. Capgemini Consulting heeft laten weten verder te gaan met het realiseren van die droom.

Bakkers overlijden was het gevolg van sarcoïdose, de ziekte die vijf jaar geleden bij hem werd vastgesteld. Hoewel sarcoïdose doorgaans niet levensbedreigend is, ging Bakkers longfunctie steeds verder achteruit. Op zijn werk bleef hij acte de presence geven, ook toen hij steeds minder kon en extra zuurstof ter ondersteuning nodig had. Afgelopen december hoorde Bakker dat hij in aanmerking kwam voor longtransplantatie. Helaas is dat er niet meer van gekomen.

Met het overlijden van Henk Bakker verliezen zijn twee jonge dochters een liefdevolle vader, de medewerkers van Capgemini Consulting een dierbare collega en de gezondheidszorg een van zijn ambassadeurs.

Delen