Het probleem en de eigenaar

Gezondheidscentra worden bedreigd in hun continuïteit, waarschuwt huisarts Carine den Boer in Medisch Contact. En de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) delen haar zorg. De reden is dat de omstandigheden in gezondheidscentra slecht zijn: een te lage beloning, hoge werkdruk, werken in een achterstandpopulatie. Huisartsen lopen weg en vacatures zijn niet op te vullen.

Den Boer stelt dat de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) moet worden herzien om het tij te keren. Wat ze hier eigenlijk mee zegt is: er moet meer geld bij. En in principe heeft ze daar natuurlijk ook wel gelijk in, maar ik vraag me af in hoeverre hiervoor de AHG moet worden herzien. Den Boer begaat namelijk – net als de LAD en de LVG – de vergissing te denken dat de huisartsen de eigenaren van dit probleem zijn. Maar dat zijn ze niet, en dus zijn zij ook niet degenen die de oplossing hoeven aan te dragen.
Die eigenaren zijn de zorgverzekeraars, die hebben immers zorgplicht. Zij zijn het die moeten waarborgen dat de huisartsenzorg overeind blijft in gebieden waar slechts weinig huisartsen aan het werk willen. En dreigt de continuïteit van praktijken in zulke gebieden in het geding te komen, dan zijn zij dus ook de partij die dit probleem moeten oplossen. Door meer te betalen bijvoorbeeld, of door bij te dragen in de kosten van huisvesting of scholing van de kinderen, of op welke andere manier dan ook. Maar laat het probleem alsjeblieft liggen waar het hoort. Huisartsen zijn verantwoordelijk voor hun patiënten, niet voor continuïteit van zorg

Delen