Het roer moet nu om in de hele zorg

Een prominente groep van dokters en hoogleraren – gesteund door ruim 1000 collega’s – wil op korte termijn in gesprek met de Tweede Kamerleden.

De dokters doen vanuit de dagelijkse realiteit in de spreekkamer een dringende oproep aan de politiek om zich concreet uit te spreken hoe de schaarste in de zorg te verdelen: “Voer meer publieke regie met als uitgangspunten voorkomen van ziekte, behouden van zorgpersoneel en bestrijden van ongewenste medicalisering”. De vrees is dat de kwaliteit van de zorg in gevaar komt, als er nu geen lessen worden geleerd uit het verleden en de huidige coronacrisis.

De groep dokters roept de Tweede Kamerleden op om met hen een Rondetafelgesprek aan te gaan. Ervaringen van werkers in de zorg moeten veel nadrukkelijker onderdeel zijn van de politieke besluitvorming. De huidige crisis toont aan hoe riskant eenzijdige beeldvorming kan zijn.

Volgens Toosje Valkenburg, lid van Het actiecomité Het Roer Moet Om, heeft dezelfde groep dokters al eerder vastgesteld dat het in ons zorgstelsel te vaak onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en wie regie moet nemen. “De overheid heeft zichzelf buitenspel geplaatst, de centrale regierol van zorgverzekeraars is sinds 2006 een fictie gebleken, te veel wordt overgelaten aan de markt en het ‘veld’. Structurele maatregelen om ons zorgsysteem effectiever en slagvaardiger te maken blijven hierdoor veel te lang uit. Onverantwoord in een tijd waarin de maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie ongekend zijn.”

De gezondheidsverschillen nemen toe en uitgestelde zorg zal ongetwijfeld zijn tol gaan eisen, stellen de artsen. De problemen door schaarste aan personeel en de te verwachten schaarste aan geld, vragen meer dan ooit om het maken van politieke, soms pijnlijke keuzes. Keuzes die volgens Bart Meijman, huisarts in Amsterdam, steeds vooruit zijn geschoven. “De realiteit van de huidige crisis maakt dat we daar niet langer mee wegkomen.”

Delen