Het werk achterna

De arbeidsmarkt, waar vaste aanstellingen voor specialisten schaars zijn, noopt jonge klaren tot verhuizen. In veel gevallen verkassen zij met – of tijdelijk zonder – partner en kinderen meer dan eens in een paar jaar tijd. Dat vraagt offers van het gezin. 

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Tamar Smit

 

In 2013 en 2014 hield beroepsvereniging De Jonge Specialist (DJS) een enquête onder aiossen en jonge klaren om de (verborgen) werkloosheid in kaart te brengen. Er was sprake van aanhoudende werkloosheid in die periode. Ook bleek er nauwelijks doorstroming naar vaste banen: in 2014 had 44 procent van de jonge klaren een tijdelijke baan. Slechts 22 procent van die groep gaf aan uitzicht te hebben op een vaste aanstelling. De uitstroom naar het buitenland was tussen 2013 en 2014 vervijfvoudigd.

Lees verder (pdf).

AA03-2016p020-023

Delen