Huisarts: beperkt effect honorering

De manier waarop huisartsen worden betaald heeft slechts een beperkt effect op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg. De medische ethiek en richtlijnen lijken grote verschillen in de verleende zorg tegen te gaan, zo stelt Christel van Dijk in Nivel-onderzoek waarop zij 20 juni promoveert aan Tilburg University.

Christel van Dijk onderzocht het effect van veranderingen in het honoreringssysteem voor huisartsen. Met de zorgstelselwijziging in 2006 is het onderscheid tussen particulier en ziekenfondsverzekerden afgeschaft en werd een nieuw honoreringssysteem ingevoerd voor huisartsenzorg. Het inschrijftarief voor ziekenfondspatiënten en de betaling per contact voor particulier verzekerden werden vervangen door een gecombineerd system met een inschrijftarief en betalingen per contact voor iedereen. Van Dijk: “Bij voormalig ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden zien we dezelfde trends in geleverde zorg. De verandering in honorering leidt niet tot grote verschillen in het aantal contacten, de toegankelijkheid, de lengte van de contacten en het volgen van de richtlijnen.”

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van 2002 tot en met 2008 uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken die deelnamen aan het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). De LINH-database beschikt over gegevens over diagnoses, voorgeschreven geneesmiddelen, verwijzingen en declaraties van ongeveer 90 huisartsenpraktijken en 350.000 patiënten.

Lees meer op de website van Nivel.

Delen