Informatieplicht kosten

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen dagelijks leden bij uiteenlopende juridische problemen. Op deze pagina’s bespreken zij verschillende zaken. Deze maand mr. M.J. Rutgers, jurist schadebehandeling bij VvAA.

 

 

In een huisartsenpraktijk meldt een patiënt zich met klachten die duiden op diabetes. De huisarts geeft aan dat nader bloedonderzoek geïndiceerd is en geeft de patiënt een formulier van het laboratorium mee om bloed af te laten nemen. Achteraf blijkt dat het loos alarm was. Een paar maanden later meldt de patiënt zich weer in de praktijk. Via zijn zorgverzekering heeft hij een factuur gekregen voor de kosten van het laboratoriumonderzoek. Deze kosten komen ten laste van het eigen risico van de patiënt. Omdat hij door de huisarts niet op deze kosten van het onderzoek is gewezen, houdt hij de huisarts voor deze kosten aansprakelijk.

Had de huisarts de patiënt moeten wijzen op de kosten van zorg? En kan hij voor deze kosten aansprakelijk worden gehouden?

Lees verder (pdf).

04-2015p026-027

 

 

Delen