Inzicht in continuïteitsbijdrage

De coronacrisis raakt ook zorgverleners die niet actief zijn in de frontlinie van de coronazorg. Denk aan fysiotherapeuten, andere paramedici en de mondzorg.

Bij afnemende omzet, bijvoorbeeld door tijdelijke sluiting van de praktijk, kunt u een beroep doen op de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) of de overheid (NOW, TOGS, TOZO).

In deze korte video krijgt u helder hoe hun regelingen zich tot elkaar verhouden en hoe u deze toepast.

Meer informatie over ondersteuningsmaatregelen rond COVID-19 vindt u op https://www.vvaa.nl/covid-19.

Delen