Kleine ziekenhuizen in gevarenzone

Uit de Benchmark ziekenhuizen 2015 van adviesbureau BDO (over de cijfers van 2013) blijkt dat 20 procent van de Nederlandse ziekenhuizen financieel in de gevarenzone zit. Opvallend is dat het hier vooral de kleinere ziekenhuizen betreft. Bij deze instellingen staan de vermogens- en liquiditeitsratio’s het meest onder druk en zorgen de discussies rond selectief contracteren en substitutie naar de eerste lijn voor de grootste continuïteitsrisico’s.

Hoewel de ziekenhuizen gemiddeld een beter resultaat laten zien dan in 2012, blijven de kleine ziekenhuizen hier dus bij achter. Deze ontwikkeling zou de tendens tot fusies kunnen versnellen, alhoewel recente faillissementen laten zien dat dit niet altijd de oplossing biedt. BDO onderzocht de jaarrekeningen van 74 ziekenhuizen. U leest het volledige rapport op bdo.nl/zorg 

Delen