KNFG en CZ starten intervisietraject

De organisatie van fysiotherapeuten KNGF en verzekeraar CZ starten gezamenlijk een intervisietraject voor praktijkhouders die een behandelindex hebben van 150 en hoger. Dat zijn praktijken die een half keer meer behandelingen per patiënt uitvoeren dan gemiddeld.

CZ had aangegeven dat deze praktijken buiten het inkoopbeleid voor 2016 zouden vallen, maar dankzij het intervisietraject krijgen ze nu toch een contract. Tegelijk krijgen ze via het traject begeleiding om het behandelgemiddelde omlaag te brengen daar waar dat gezien de gezondheid van de patiënt kan. De fysiotherapeuten bereiken dat doordat ze leren reflecteren op de samenhang tussen de hulpvraag van patiënt, de voorgestelde behandeling en het verwachte aantal behandelingen, aldus het KNGF. Ruim honderddertig fysiotherapeuten kregen het aanbod deel te nemen, ruim honderd doen daadwerkelijk mee.

Delen