Koebad

Melkziekte is een tekort aan calcium in het bloed en komt vooral voor bij koeien na het afkalven. Ze komen niet meer overeind en sterven. Maar dat hoeven we (dieren)artsen niet te vertellen. Die weten dat de boer dan direct calcium per infuus moet toedienen om het dier weer op de hoeven te krijgen. 

 Tekst: Wout de Bruijne | Beeld: Rianne den Balvert

Misschien is minder bekend wat ook nog mogelijk is als dat – soms – niet lukt: De Ja-Koe-Zie! De boer belt Christa van Veen van het Therapeutisch Koebad uit Hazerswoude. Zij rijdt dan voor met een vrachtwagen met daarop een groot therapeutisch bad, een tank met water op 40 graden en een mobiele kraan. 

Met vereend duwen en trekken en een gladde rubbermat moet het dier in de bak worden gewerkt. Daarna komt door het warme water de bloedsomloop goed op gang en komt de koe, door de opwaartse kracht, makkelijker overeind. Et voilà! Ze staat (en kan zo nodig weer de benen nemen).

Delen